Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2015/2016 навчальному році здійснюватиметься відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013р. № 1222 та листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року № 1/9 –74 «Інструктивно-методичний матеріал щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Оцінювання здійснюється вербально: у першому класі з усіх предметів інваріантної складової; у 2-4 – з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура». При оцінюванні знань, умінь і навичок учнів 2 класу (I семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.

Про зміни до оцінювання навчальних
досягнень учнів і ведення записів
у класних журналах 5-11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів
у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016навчальному році» вносяться зміни до програм з української мови, алгебри, геометрії, історії, фізики, хімії та правознавства.

У зв’язку з цим наводимо зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році.

Зміни до оцінювання

навчальних досягнень учнів і ведення записів

у класних журналах 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

у 2015/2016 навчальному році

Українська мова

Відбулися зміни щодо кількості контрольних робіт з перевірки мовної теми в 6-х класах:

Форми контролю Було у 2014/2015н.р. Стало у 2015/2016н.р.
І семестр ІІ семестр І семестр ІІ семестр
Перевірка мовної теми * 3 3 4 4

*Основною формою перевірки мовної теми є тестові завдання.

Решта інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок класного журналу, здійснення контролю навчальних досягнень учнів з української мови та літератури залишилася без змін.

Алгебра. Геометрія.

Змінено кількість обов’язкових контрольних робіт у 7-х класах:

Предмет Було у 2014/2015н.р. Стало у 2015/2016н.р.
Алгебра 8 6
Геометрія 4 6

Історія України. Всесвітня історія.

Оновлені програми з історії України та всесвітньої історії для 7-х класів передбачають проведення окремого уроку тематичного контролю.

Бал за урок тематичного контролю виставляється до класного журналу в колонку під датою проведення уроку. На такому уроці оцінюється пізнавальна діяльність усіх присутніх учнів. У разі, якщо учень був відсутній на уроці, у відповідній клітинці класного журналу ставиться «н».

Регламентована навчальною програмою година тематичного контролю використовується для проведення уроку контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів. Урок контролю (і корекції) проводиться із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань. На сторінці класного журналу «Зміст уроку» робиться такий запис: «Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «_______________» (зазначається назва розділу).

Бал, який отримав учень на уроці контролю, ураховується та є визначальним під час виставлення оцінки за тему.

Заповнення сторінок класних журналів з історії України та всесвітньої історії у 5-х, 6-х, 8 – 11-х класах залишається незмінною та відбувається відповідно до рекомендацій наданих у 2014/2015 навчальному році (лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 02.09.2014 №1008 «Про науково-методичні рекомендації щодо змін до записів у класних журналах у 5 – 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області у 2014/2015 навчальному році»).

Фізика

У таблиці подано мінімальну кількість тематичних оцінювань і лабораторних робіт, які оцінюються, у 7 класі:

Клас Мінімальна кількість тематичних оцінювань Мінімальна кількість лабораторних робіт, що оцінюються
7 4 4

У 8–11-х класах змін щодо мінімальної кількості тематичних оцінювань і лабораторних робіт не відбулося.

Необхідність збільшення кількості тематичних оцінювань та лабораторних робіт, які підлягають оцінюванню, визначається вчителем.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-х класів, які вивчатимуть фізику за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти у 2015/2016навчальному році, здійснюється відповідно до нових орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ МОНУ від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Оцінювання навчальних проектів у 7-х класах як виду навчальної діяльності здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання. Кількість таких оцінювань може бути довільною. Бажано до розробки навчальних проектів залучити всіх учнів (окремо або в складі групи).

Оскільки виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за консультативної допомоги вчителя, то найвищої оцінки за такі види роботи може заслуговувати учень, що не лише виявляє знання, а й демонструє здатність і досвід ефективного застосування цих знань у запропонованій йому штучній ситуації.

Оцінки за навчальні проекти враховуються при виставленні тематичної оцінки.

Захист навчальних проектів, обговорення й узагальнення отриманих результатів відбувається на спеціально відведених уроках.

У класному журналі в графі «Зміст уроку» робиться запис: «Захист навчального(их) проекту(ів)» із зазначенням його(їх) тематики.

Хімія

У новій навчальній програмі з хімії введено рубрику «Навчальні проекти».

Захисту проектів можна присвятити частину відповідного за змістом уроку або окремий урок. У такому разі в класному журналі в графі «Зміст уроку» робиться запис: «Представлення результатів навчального(их) проекту(ів) (із зазначенням його(їх) тематики)». У випадку виконання навчального проекту на уроці в класному журналі робиться запис: «Навчальний проект (із зазначенням його теми)».

Зауважуємо на обов’язковому проведенні однієї контрольної роботи впродовж семестру, двох – протягом року. Відпрацювання пропущених учнем контрольних робіт проводити недоцільно. Практичні роботи оцінюються всі, лабораторні досліди – вибірково, на розсуд учителя. Відпрацювання пропущених практичних робіт проводити недоцільно (лист Міністерства освіти і науки України №1/9-580 від 21.08.2010).

Мінімальна кількість тематичних оцінок виставляється відповідно до кількості навчальних годин за рік: 35 годин – 4 тематичні; 52 години – 5 тематичних; 70 годин – 6 тематичних; 140 годин – 8 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителем.

Правознавство

Відповідно до чинної програми у 2015/2016 навчальному році в 9-хкласах після вивчення кожного розділу виділена 1 година на узагальнення, яке проводиться у формі практичного заняття (вирішення юридичних ситуацій, використання тестових технологій, захист учнівських проектів).

На сторінці класного журналу «Зміст уроку» робиться такий запис: «Узагальнення / практичне заняття».

Кiлькiсть переглядiв: 219

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 16 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!